♣♣♣ سـال حمایت ازکالای ایرانی گرامــــی باد♣♣♣ سواداقتصادی - اقتصادوفرهنگ باعزم ملی ومدیریت جهادی
سفارش تبلیغ
صبا

افزایش سواد اقتصادی در تمام قشرها می تواند جامعه را در تغییر سبک زندگی کمک شایان توجهی کند.

 یکی از موضوعاتی که می تواند در برابر تحریم ها کشور را بیمه کند، موضوع افزایش آگاهی های مردم نسبت به واقعیت های جامعه است.

 رسانه ها می توانند کشور را در جنگ فعلی که در حوزه اقتصادی است، جلو ببرند و فرمایشات رهبری در حوزه تولید ملی و سبک زندگی را با پیشرفت قابل توجهی مواجه کنند.

منظور از فرهنگ، اذهان و شاکله ذهنی مردم است. رفتارهای مردم در یک جامعه، نحوه نگرش آنها به مسائل و از جمله اقتصاد به عنوان یکی از مهم ترین شئون زندگی در جامعه را نشان می دهد. تمامی رفتار های اقتصادی ما برگرفته شده از فرهنگ و گرایش های ماست.

در فضای تحریم ، جنگ اقتصادی صورت گرفته است. در جنگ، یک عده ای برای سود بردن وارد می شوند. دشمن از همه ابزارش استفاده می کند.

زمانی که جنگ نظامی شد، همه ما دوره کامل آموزش نظامی دیدیم. حتی خانوم های محل تو مسجد این آموزش را می دیدند. حالا جنگ اقتصادی شده است. چرا الان آموزش اقتصادی نداریم؟ حداقل بچه ها باید یک دوره سواد اقتصادی رو ببینند.

اولین عرصه این انقلاب، جنگ فکری است، یعنی فهم آحاد مردم نسبت به مسائل سیاسی ؛ اجتماعی و دومین عرصه این انقلاب ،عرصه اقتصاد است.

ما موظفیم طبق فرمایشات رهبر انقلاب ، شرکتهای دانش بنیان راه اندازی کنیم و از علم ،ثروت ایجاد کنیم. این امرمهم ، سواد و مهارت اقتصادی رامی طلبد.


تاریخ : پنج شنبه 93/4/12 | 11:45 عصر | نویسنده : حسن رضاترابی | نظرات ()

میدان داران فرهنگ